* Su seviyesi ölçüm cihazları
* Su hızı ölçüm cihazları
* Debi ölçüm cihazları - Kanal -
Boru - Atık Su
* Su Kalitesi Ölçüm cihazları
* Meteorolojik ölçüm cihazları
* Uzaktan Algılama ve Yönetim


* Hidroelektrik Santraller Debi ve
Türbin verimlilik ölçümü
* Yüzey Suları (Akarsu, sulama kanalları,
göl, gölet, baraj rezervuarı)
* Yeraltı Suları
* İçme Suyu Şebekesi
* Yağmur suyu Şebekesi
* Kanalizasyon Şebekesi
* Hidrometeoroloji


* Akım Gözlem İstasyonları
* Hidrometrik Gözlem Ağı Organizasyonu
* Projelendirme
* Mühendislik